Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Tirsdag 23.02.2021 kl.19:30

Øvelseslokale.

Innkalling blir sendt ut senere.

Enkel bevertning.