Seminar høsten 2018.

Det avholdes seminar høsten 2018.

Fredag 28.09 fra kl.18:00 til kl.21:00

Lørdag 29.09 fra kl.10:00 til kl.16:00

Søndag 30.09 fra kl.11:00 til kl.16:00

Enkel bevertning lørdag og søndag.

Sted: Porgrunn Vidergående skole ( øvelses lokale).