Grenland Veterankorps jubileumsmiddag.

Grenland Veterankorps 30 År.

Jubileumsmiddag arrangeres lørdag 13.10.2018

Sted: Pors klubbhus.

Ytterligere informasjon om arrangementet kommer senere.