Konsert Stathelle.

Konsert Markedsdagen Stathelle lørdag 05.05.2018 

Mer informasjon kommer når programmet for dagen foreligger.