Årsmøte 2016

Årsmøte 2016.

Avholdes 23.02. kl.19:30

Sted: Øvelseslokale.

Enkel bevertning.