Ekstra øvelse uke 43.15

Ekstra øvelse torsdag 22.10.15 kl.18:00

Øvelselokale.