Skipsdåp Oslo.

Skipsdåp Oslo.

Utsatt og vil trolig bli i løpet av august måned.

Mer informasjon kommer senere.