Konsert Gulsetsenteret Skien.

Konsert Gulsetsenteret lørdag 25.04.2015

Oppmøte kl.10:30

Kl.11:00 Spiller marsjer ved Gulset sykehjem.

Kl.12:00 Konsert Gulsetsenteret.